जब तेरियाले करण जौहार, ज्याक्लिन र फराहलाई ढाका टोपी लगाईदिईन्/ उनीहरुले यसो भने

YOUR REACTION?

Facebook Conversations