प्राथना गरौ संसारमा यस्ता खराब श्रीमती कसैलाई पनि नपरोस , हेर्नुहोस यिनले विदेश गएको श्रीमान लाइ झुक्याएर के सम्म गरिन भिडियोमा हेर्नुहोस

YOUR REACTION?

Facebook Conversations