कुन ठाँऊको कोठीको अर्थ के ? कोठी अनुसार मानिसको स्वभाव र भविष्य थाहा पाई राखौ-ज्योतिष मान्यता अनुसार कोठीको अर्थ शरीरको ठाँउ अनुसार हुने भेटिन्छ। कुन ठाँउको कोठीको के अर्थ हुन्छ यो कुरा हामी धेरेले सुनेका छौँ, पढेका छौ। धेरै जसो अर्थ ठाँउ अनुसार ठिक भेटिने ज्योतिषहरूले पनि बताँउछ। यस भिडियोमा सुन्नुहोस कुन ठाँउको कोठीको अर्थ के हुन्छ

YOUR REACTION?

Facebook Conversations